Brf Lorensberg 57.1 - logga mobil

Bostadsrättsföreningen Lorensberg 57:1Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Lorensberg 57:1 förvärvade fastigheten Kungsportsavenyn 27/Kristinelundsgatan 9 i juni 2003, och är sedan dess ägare till en över hundra år gammal, unik och kulturhistoriskt intressant fastighet belägen i hjärtat av Göteborg.

Föreningens vision är sedan starten att ha en välrenommerad och sober fastighet vid Kungsportsavenyn med engagerade och ansvarstagande ägare, och en solid förening med god ekonomi.

Styrelsen arbetar för

​-  att värna vår fastighet på basis av god ekonomi
- att förvaltning sker på ett ekonomiskt och effektivt sätt
- att underhåll och reparationer sker på ett pietetsfullt sätt med beaktande av fastighetens ålder och historia
- att bidra till att utveckla en positiv och trivsam anda och boendemiljö för våra medlemmar.


Att bo i bostadsrätt innebär att man är delägare och medlem i en ekonomisk förening, vilken har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid. Detta innebär såväl personliga som gemensamma skyldigheter och rättigheter för att säkerställa en god gemensam boendetrivsel. För att leva upp till vår vision måste vi alla ta gemensamt ansvar, engagera oss, samarbeta och agera aktivt.

Ett viktigt forum för gemensamt ansvarstagande är vår årliga föreningsstämma, där alla medlemmar kan föra fram sina önskemål och påverka utvecklingen.

Den hemsida vi nu lanserar är byggd i en modern teknik, som är enkel att administrera,  uppdatera och successivt vidareutveckla. Vi hoppas och tror att den ska upplevas lättillgänglig och attraktiv av alla. Stort tack till Philip Arnell som producerat sidan och som hjälper till med viss support.

Styrelsens intention är att ha en så öppen information som möjligt till medlemmarna. Under rubriken medlemssida finns det information för dig som är medlem i föreningen. Det är en intern sida med lösenordsskydd.  Lösenordet är enbart till för medlemmarna i föreningen och får alltså inte utlämnas till tredje part. Lösenordet skickas till medlemmar via mail. Den interna sidan för medlemmarna innehåller bland annat olika protokoll från årsstämmor och styrelsemöten, riktlinjer för andrahandsuthyrning, kontaktinformation till medlemmarna,  ordningsregler, frågor och svar mm.


Varma hälsningar
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lorensberg 57:1

Tommy Niklasson
ordförande